За нас

  

ПОЗИТРОН ООД е създадена и регистрирана през 1995 година в град Сливен.

Повече от 20 години дружеството развива дейност в областта на разработката и производството на противопригарна добавка за пясъчно-бентонитовите формовачни смеси при мокро формоване в чугунолеенето.

Следствие на упорития труд и натрупания през годините опит на специалистите от фирмата, можем да твърдим, че създадената от нас добавка КАРБОФИКС-L e успешен и конкурентен аналог на известните вносни немски,  шведски, френски и руски добавки.


От 2000-та година дружеството разшири дейността си със следните услуги:

1. Проектиране и извършване на специални взривни работи и инженерни решения в областта на дейностите събаряне и разрушаване

2. Продажба на висококалорични вносни каменни въглища пресети на фракции по желание на клиентите

3. Косене и почистване на терени от треви, храсти и дървета.


Основните приоритети на фирмата са:

- Високо качество на произвежданата продукция и извършваните услуги на достъпни и конкурентни цени

- Установяване и поддържане на трайни взаимоотношения с клиенти, доставчици и партньори

- Насочване на фирмената политика преди всичко към пълно задоволяване на потребностите и изискванията на клиентите