КАРБОФИКС – L

ПРАХООБРАЗНА ПРОТИВОПРИГАРНА ДОБАВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ: Карбофикс е противопригарна добавка, която  се добавя се в пясъчно-бентонитовите формовъчни смеси при производството на чугунени отливки в количество 2-4% от масата им.

Произвежда се от въглеродосъдъжащи суровини и материали създаващи редукционна атмосфера във формата, както и допълнителни синтетични компоненти повишаващи количеството на отделящия се при термодеструкцията пиролитичен /блестящ/ въглерод.

КАРБОФИКС – L осигурява по-гладка повърхност на чугунените отливки и лесно отделим пригар.

Добавката е аналог на европейските CARBOLUXON, NAYVOK, ANTRAPUR и руските БЛЕСКОЛ-П, ЛИТАКАРБ, КОНТРАСАНД.