ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНИ ОТ ДЪРВЕТА, ХРАСТИ И ТРЕВИ

От 2012г. до 2016г. включително сме участвали ежегодно, като главни изпълнители или подизпълнители в противопожарните почиствания от дървета, храсти и треви на стотици обекти на Българска Телекомуникационна Компания  и Национално Управление Радио и Телевизионни Станции на територията на цялата страна.