Разрушаване на болницата в Сливен - етап 1

Разрушаване на болницата в Сливен - етап 2