Услуги

Прочистване

Прочистване на терени от дървета, храсти, треви и др  

Подготовка на терени за строителни дейности.

Пробивно-взривни работи (ПВР)

 Специални взривни работи.Събаряне на всякакъв вид сгради, комини и др. Прокопаване на канали и траншеи и др. по взривен метод.
Пробиване и къртене на бетон, тухли, скали и др..